slidebg1Slide thumbnail

Az yer kaplar ve hafiftir: Daha az alanda daha çok arıtım yapar.

Enerji tasarrufu sağlar: Ekstra pompa gerektirmeyen geri-yıkama sistemi.

Düşük bakım maliyeti: Filtre değişmez ve yenilenmesi gereken parça sayısı azdır.

Eşsiz dayanıklılık: Dışı gibi, iç aksamları da paslanmaz çeliktir.

Üstün su filtreleri

slidebg2Slide thumbnail

Geleneksel basınçlı kum filtreleri ile Filternox filtrelerini kıyaslayan bir sunum.

İzleyin

slidebg3Slide thumbnail

Çift kademeli ve her iki kademesi otomatik temizleme sistemine sahip, yüksek debiye göre imal edilmiş filtre istasyonunu devreye alarak bir ilki gerçekleştirdik.

Daha fazlası

Filternox Çığır Açan Filtre İstasyonunu Devreye Aldı


Uygulama Alanları

Kuyu Suyu Uygulamaları

Kuyu suyu filtresi

Dünyada çevresel etkilerin artması ve global ısınma nedeni ile kuyu suyu filtrasyonu giderek önem kazanmaktadır.

Sera gazlarının artmasına ve global ısınmanın etkisine paralel olarak akiferlerin çekilmesi, kuyu suyu seviyelerinin her geçen yıl düşmesine neden olmaktadır. Bu düşüş beraberinde ilave kirliliği yaratarak daha yüksek ve verimli filtrasyon ihtiyacını gerektirmektedir.

Diğer taraftan, yüzey sularının da bu çevresel etkiler ile azalmasından dolayı kuyu suyu kullanımı artmakta ve buna bağlı olarak filtrasyon ihtiyacını da ciddi anlamda tetiklemektedir.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler, çok geniş bir ürün yelpazesi ile her türlü kuyu suyu filtrasyonu için gerek duyulabilecek tüm otomatik geri yıkamalı filtre ihtiyaçlarınıza en ekonomik ve etkin çözümü sunar.

Hidroelektrik Santral Uygulamaları

Hidroelektrik santral filtresi

Hidroelektik santrallarda türbinlerin kesintisiz çalışması için güvenilir bir filtrasyon son derece önemlidir, bu şekilde hem kesintisiz elektik üretimi sağlanır hem de gereksiz duruşlar nedeni ile ekonomik kayıplar önlenir.

Türbin yataklarının soğutulmasında kullanılan baraj sularının içinde bulunan partiküller tıkanmalara neden olurlar. Özellikle yağmurlu dönemlerin ertesinde yoğun olarak gelen yaprak, dal ve benzeri büyük parçalar da türbin soğutma sistemlerinde ilave büyük sorunlara ve sistemin durmasına neden olmaktadır.

Tüm bu sorunların yaşanmaması için en uygun çözüm türbin soğutmasında kullanılan baraj suyunun filtre edilmesidir. Ancak kullanılacak filtre herhangi bir filtre olmamalı, hem kaba hem de ince partikülleri birlikte filtre edebilmeli ve kesintisiz çalışma koşullarını sağlamalıdır.

Filternox® 'un HES uygulamaları için özellikle önerdiği ve başarısı 50'den fazla HES uygulaması ile kanıtlanmış, çift kademeli filtreleri kesintisiz çalışma koşullarını sağlayan en uygun çözümler olup güvenle kullanılmaktadırlar.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtrelerin çift kademeli modellerinde filtre edilen su önce bir kaba filtrasyon bölmesinden geçirilerek bünyesinde bulunan büyük partiküller sudan ayrılır, bu ilk kademe filtreden geçen su filtrenin ikinci kademe bölmesinde ise istenen ince filtrasyon seviyesinde filtre edilir.

Bu model Filternox® filtrelerde geri yıkama işlemi, gerek basınç farkına gerekse de zamana bağlı olarak, hem kaba hem de ince filtre bölmelerinde otomatik olarak gerçekleşir. Tüm Filternox® filtrelerde geri yıkama esnasında filtrasyon devam eder, kesintiye uğramaz.

Hidroelektrik santral çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve HES referanslarımız için hesfiltresi.com sitemizi ziyaret ediniz.

HESfiltresi.com

Balık Çiftliği Uygulamaları

Balık çiftlikleri için arıtma

Balık çiftliklerinde, üretim havuzlarında deniz suyu veya tatlı su kullanılmaktadır. Bu suyun kaynağı ne olursa olsun balık üretiminde uygun koşulların sağlanması açısından filtre edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanısıra, balık üretim havuzlarının ve depolarının içindeki suyun da gerekli hijyen koşullarının sağlanması için sürekli filtre edilmesi gerekmektedir.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler, tamamen paslanmaz yapılarıyla, balık çiftliği sularının en uygun ve en hijyenik şekilde filtre edilmesine olanak verir.

Balast Suyu Uygulamaları

Balast suyu filtresi

Yakın geçmişte yürürlüğe giren yeni uluslararası yönetmeliklere göre tüm gemiler tonajlarına ve yapım yıllarına göre balast suyu filtre ve dezenfeksyon sistemi yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Bu yükümlülüğe göre 50 mikron filtrasyon seviyesi uygulanması istenmektedir.

Balast suyu debilerinin yüksekliği ve 50 mikron filtrasyon düzeyi beraberinde büyük filtrasyon alanlı filtre gereksinimini de doğurmaktadır.

Balast suyu filtrasyonu için Filternox® mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilen ve deniz suyuna uygun malzemelerden üretilen yeni Filternox® modelleri ile hem istenilen 50 mikron filtrasyon sağlanırken hem de güvenilir ve ekonomik bir sistem kurulabilmektedir.

Ayrıca Filternox® 'un çift kademeli otomatik filtreleri de balast suyu uygulamaları için ideal çözümler sağlar.

Filternox®, ürün yelpazesinde bulunan BMF modelleri ile ise balast suları filtrasyonu için yarı otomatik ve manuel çözümler de sunmaktadır.

Soğutma Kulesi Uygulamaları

Soğutma kuleleri yapısal dizaynları ve uygulama şekilleri ile çevredeki havayı emen bir yapıya sahiptirler. Bunun sonucu olarak havada bulunan tüm partiküller soğutma kulesinde devri daim yapan suya karışırlar. Bu partiküller toz, kum, polen ve soğutma suyunda üreyen alglerdir ve özellikle devri daim ettikleri yol üzerinde sıcak bölgelere kolaylıkla yapışarak, bir tabaka oluşturular. Bu oluşan tabaka, kalınlığına doğru oranlı olarak, soğutma sisteminin verimini önemli bir miktarda düşürür ve soğutma sisteminin devre dışı bırakılarak bakıma alınmasına neden olur. Ayrıca bu tabakanın kalınlığının artması devri daim eden su miktarının da artmasına neden olmaktadır ki, bu durum ilave enerji maliyeti demektir. Bunun yanısıra bu partiküllerin tabaka oluşturmadan sistemde askıda tutulması için de çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtrelerin soğutma suyu hatlarında kullanılması ile çevreden gelen ve sistemde bulunan partiküller son derece verimli bir şekilde sudan uzaklaştırılır, böylece ekstra enerji ve gereksiz kimyasal madde sarfiyatı önlenirken bakım maliyetleri de minimuma indirilmiş olur.

Soğutma kulesi su filtresi

Çelik Endüstrisi ve Nozül Koruması

Demir endüstrisi için filtrasyon

Kaliteli çelik üretiminde, soğutma suyunun kalitesi birinci derecede önem taşır.

Soğutma suyunda bulunan partiküller, çeliği soğutmada kullanılan nozülleri tıkayarak soğutma işlemini verimsiz kılar. Bu durum üretilen çeliğin kalitesini olumsuz etkiler ve sistemin bakıma alınmasını gerektirir ki, bu da üretimi kesintiye uğratarak ciddi bir ekonomik kayba neden olur.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler soğutma suyundaki partiküllerin en uygun şekilde filtre edilmesini sağlayarak çelik endüstrisinde güvenli ve sürekli işletme koşullarının sağlanmasına olanak verir.

Filternox® düşük basınçlı ve/veya yağlı suların filtrasyonu için özel olarak geliştirmiş olduğu yüksek enerjili geri yıkama sistemi ile demir çelik sektöründe bu konuda yaşanan sıkıntılara son derece etkin bir çözüm sağlamaktadır.

Tarım Uygulamaları

Tarım ve sulama suyu filtresi

Tatlı su kaynaklarında yaşanan hızlı azalma son yıllarda önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Temiz su kaynaklarındaki bu azalma aynı zamanda bu kaynakların katlanan bir hızla kirlenmesine de neden olmaktadır. Bu nedenle modern sulama sistemlerinde, gerek yeraltı suyu gerek kanal suyu kullanımında, her geçen gün daha verimli filtrelere gereksinim duyulmaktadır.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler kullanılarak uzun yıllar güvenle çalışan, tıkanmayan damlatıcılar ve yağmurlama sistemleri ile bakım ve onarım masraflarınızı minimuma indirirsiniz.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler sayesinde, tüm tarımsal, golf sahası ve rekreasyonel sulama uygulamaları daha ekonomik hale gelir.

Filternox®'un geliştirdiği, ilave enerji gerektirmeyen, özel hidrolik kontrol ünitesi sayesinde tamamen suyun kendi basıncı ile otomatik geri yıkama yapan modeller tarım için mükemmel bir çözümdür.

Filternox®, ayrıca, tek gövdede çift kademe otomatik geri yıkamalı modelleriyle, yüzey sularının tek bir filtreden geçirilerek sulama sistemlerinde kullanılmasına olanak tanıyarak, yatırım ve işletme giderlerini minimize eder.

Deniz Suyu Uygulamaları

Deniz suyu filtresi

Doğal su kaynaklarının giderek azaldığı dünyamızda deniz suyunun filtre edilerek kullanılması da giderek yaygınlaşmaktadır. Deniz suyu filtre edilerek doğrudan soğutma suyu olarak kullanılabildiği gibi, ultra filtrasyon ve ters osmoz (reverse osmosis) sistemleri ile içme ve kullanma suyu haline de dönüştürülmektedir. Ancak, deniz suyu bünyesinde çok çeşitli özellikte ve yapıda kirliliği barındırmaktadır, ve bu özellik aynı anda örneğin 10 mm boyutundaki kaba partikül ile 100 mikron ince partikülün beraberce filtre edilmesini gerektirir.

Filternox®, KFH, KTW ve KQR modelleri, otomatik geri yıkamalı ince filtrenin yanısıra otomatik geri yıkamalı kaba filtresi sayesinde hem 3000 mikrona kadar büyüklükteki kaba partikülleri hem de 15 mikrona varan ince partikülleri tek bir filtre gövdesi içinde filtre etmeyi başararak çok önemli bir yeniliğe imza atmıştır.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtrelerin KFH, KTW ve KQR modelleri, bu çift kademe otomatik geri yıkamalı filtrasyon kabiliyetleri ile deniz suyu kullanılan petrol platformları, soğutma suyu sistemleri, ısı eşanjörleri, ters osmoz (reverse osmosis) ve ultra filtrasyon sistemleri ve benzer uygulamalarda, çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Filternox®, paslanmaz çelik gövdesi ve paslanmaz çelik iç aksamı sayesinde deniz suyunun korozif etkisine karşı emsallerinden çok daha dayanıklıdır. Bunun dışında, tuzluluğun yüksek olduğu bölgelerde paslanmaz çelik gövdesine yapılan özel kauçuk kaplama uygulaması ile Filternox® çok daha kalıcı bir çözüm de sunmaktadır.

Yüzey Suyu, UF ve RO Uygulamaları

Yüzey suyu filtresi

Nehir, göl ve baraj sularının da deniz sularında olduğu gibi çeşitli amaçlarla kullanılmadan önce, içinde bulunan hem balık, dal, yaprak gibi büyük kaba partiküllerinin, hem de kum, silt gibi küçük partiküllerinin filtre edilmesi gerekir.

Filternox®'un iki kademeli filtrasyon yapan KFH, KTW ve KQR serisi modelleri, hem otomatik geri yıkamalı kaba filtrasyon hem de otomatik geri yıkamalı ince filtrasyon yapısını tek bir filtre bünyesinde bulundurma özelliği ile bu soruna kesin ve ekonomik çözüm getirmektedir.

Yüzey suları, ısı transfer sistemlerinde, soğutma suyu olarak, yumuşatma ve membran teknoloji uygulamaları ile kullanma ve içme suyu olarak pek çok alanda yaygın olarak kullanılırlar. Tüm bu uygulamalarda, yüzey sularında bulunan partiküller zamanla birikerek sistemlerin duruşa geçmesine veya veriminin düşmesine neden olurlar. Filternox® otomatik geri yıkamalı filtrelerin kullanılması ile tüm bu problemler çok etkin ve ekonomik olarak çözülürler.

Ayrıca Filternox® Otomatik Geri Yıkamalı filtrelerin kullanılması ile işletmelerde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır ve kimyasal madde kullanım ihtiyacı ortadan kalkar.


Hakkımızda

Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren, evsel içme suyu arıtımından, hidroelektrik santraller için yüksek kapasitede su arıtımı sağlayan sistemlere kadar birçok ürün ve proje geliştirmiştir.

Antel bünyesinde çalışan çevre, makine, elektrik ve tarım mühendisleri alanlarında uzmandırlar ve basit ön-filtreleme sistemlerinden, sofistike kimyasal ve biyolojik arıtma ihtiyaçlarına kadar projenize özel çözümler geliştirebilirler.

2004 yılından itibaren Filternox® markasıyla otomatik geri yıkamalı filtre üretimine başlamış ve filtrasyon konusunda özel çözümler geliştirmiştir.

Filternox® otomatik geri yıkamalı filtreler kuyu suyu, enerji üretimi, soğutma suyu ve tarımsal sulama sistemleri gibi birçok alanda tek ünitede 5-3000 m3 kapasitede verimli arıtma imkanı sunarlar ve bağlandıkları bütün sistemleri atıklardan koruyarak yatırım ve bakım maliyetini azaltırlar.

Antel, su arıtma çözümlerinin yanı sıra, katı atık yönetimi, fizibilite çalışmaları, su kaynağı sistemleri ve proje tasarımı ve danışmanlığı alanlarında da hizmet vermektedir.


Ürünler

Tek Kademede Vakum Nozüllü & Fırçalı Filtre

SPT-WBV

SPT-WBV

Yüzey sularının filtrasyonunun daha efektif bir hale getirilmesi için hem kaba partiküllerin, hem de ince partiküllerin birarada ve tek kademede giderilmesi çok önem kazanmıştır. Yeni filtremiz gerek test aşamalarında gerekse de sahada yapılan uygulamalarında bütün kombinasyondaki partiküllerin giderimini çok verimli bir şekilde gerçekleştirdiğini göstermiştir.
Teknik özellikler ve tipik karakteristikler
  • Filtrasyon seviyesi ihtiyacı ne olursa olsun kaba ve ince partiküllerin birarada filtre edilmesi,
  • Özel elek yapısının verdiği avantaj sayesinde giriş çıkış ΔP farkının arttırılması ile elek yüzeyinde daha kalın bir kek tabakası oluşturularak daha efektif filtrasyon sağlanması,
  • Filtre girişi ve çıkışı arasında 90º bir açı farkı olması sayesinde filtrenin yatay veya düşey montajının mümkün olması,
  • Kapladığı alanın çok küçük olması nedeni ile işletme kolaylığı sağlaması,
  • Minimum yedek parça ihtiyacı,
  • Çok farklı malzemelerden üretilebilecek gövde ve filtre elemanı sayesinde her türlü suyun filtrasyonuna uygunluk (deniz suyu, nehir suyu, vs.)
  • Frekans değiştiricisi ile teçhiz edildiğinden optimum geri yıkama verimi için gerekli devir ayarına ve geri yıkama hızına imkan sağlaması,
  • Frekans değiştiricisi ile teçhiz edildiğinden değişik voltaj ve frekanslarda işletilmesine imkan sağlaması,
  • Güneş enerjili çözümlere kolaylıkla uygulanabilirlik,
  • Geri yıkama esnasında kesintisiz filtrasyon.

  SPT-WBV-a SPT-WBV-b SPT-WBV-Denizli paper-industry-water  
Tanıtım Dosyası


Standart Modeller

SFH-P

SFH-P

Filternox® Ekonomik Modeller SFH-P modelleri kaba eleksiz olup, düşük debiler ve düşük kirlilik yükleri için ideal modellerdir. SFH-P serisi paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmemesi, hidrolik kontrollü otomatik geri yıkama sistemi, montaj ve bakım kolaylığı ve değiştirilmeyen filtre elemanları ile tarımda, endüstride ve evsel uygulamalarda kullanılmaktadır.
3SFH-P 2SFH-P 1SFH-P 4SFH-P
Teknik Özellikler


SPT

SPT

Çok amaçlı ekonomik filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı SPT modelleri, küçük ve orta ölçekli filtrasyon ihtiyaçları olan sulama, çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalar için idealdir. SPT modelleri paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmeyen, hidrolik kontrollü otomatik geri yıkama sistemi, montaj-bakım kolaylığı ve değiştirilmeyen filtre elemanları ile düşük ve orta düzeydeki debilerin filtrasyonunda kalıcı çözüm sunar.
1SPT 2SPT 0SPT 5SPT 3SPT
Teknik Özellikler


PFH

PFH

Her alanda kesintisiz filtrasyon. Filternox® PFH modelleri, manuel temizlemeli kaba ve otomatik geri yıkamalı ince filtre yapısıyla daha yüksek performansı çok daha uygun koşullarda sağlayarak sanayiden turizme, tarımdan içme suyuna kadar pek çok alanda su ve sıvıların filtrasyonunda kullanılmaktadır.
2PFH 6PFH 5PFH 4PFH 3PFH 1PFH
Teknik Özellikler


PTW

PTW

Minimum alanda maksimum filtrasyon. Filternox® otomatik geri yıkamalı PTW modelleri tek giriş-çıkışlı, çoklu ince filtre modüllü serisidir. Bu modeller yüksek debi ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir. Büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden, bpru üzerine doğrudan bağlanma özelliği ile minimum yer kaplayarak yüksek filtrasyon sağlamaktadır.
5PTW 4PTW 3PTW 2PTW 1PTW
Teknik Özellikler


PTR

PTR

Minimum alanda maksimum filtrasyon. Filternox® otomatik geri yıkamalı PTW modelleri tek giriş-çıkışlı, çoklu ince filtre modüllü serisidir. Bu modeller yüksek debi ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir. Büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden, bpru üzerine doğrudan bağlanma özelliği ile minimum yer kaplayarak yüksek filtrasyon sağlamaktadır. PTW modellerine kıyasla, daha yüksek debili ve çok partiküllü su arıtımı için daha uygundur.
1PTR 3PTR 2PTR
Teknik Özellikler


PQR

PQR

Minimum alanda maksimum filtrasyon. Bu modeller yüksek debi ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir. Büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden, bpru üzerine doğrudan bağlanma özelliği ile minimum yer kaplayarak yüksek filtrasyon sağlamaktadır. PTW ve PTR modellerine kıyasla, daha fazla filtrasyon alanına sahiptirler. Yüksek debili ve çok partiküllü suların filtrelenmesi için uygundur.
1PQR 2PQR
Teknik Özellikler


KFH-MR

KFH-MR

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
6KFH 2KFH 5KFH 3KFH 1KFH 4KFH
Teknik Özellikler


KTW

KTW

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz, göl ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
1KTW6KTW 2KTW 4KTW 3KTW 5KTW
Teknik Özellikler


KQR

KQR

Tek ünitede çift kademe filtrasyon.
Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz, göl ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
Teknik Özellikler


FMS

FMS

Düşük debiler için özel tasarım. Düşük debiler için geliştirilmiş olan FMS serisi, motorlu fırçalı otomatik temizleme sistemiyle her türlü suyun filtrasyonunda hem ön filtrasyon hem de son filtrasyon için ideal ve sorunsuz çözüm sunar.
3FMS 1FMS 2FMS
Teknik Özellikler


BMF

BMF

Yüksek beklentilere basit çözüm. BMF serisi manuel temizlemeli sepet filtre modelleri, her türlü sıvı filtrasyonunda, çok geniş debi aralığında, sınırsız sıcaklık ve basınç koşullarında kullanılabilen ön filtrasyon için ideal modellerdir.
5BMF-BMF-TW 1BMF-BMF-TW 2BMF-BMF-TW 3BMF-BMF-TW 4BMF-BMF-TW 6BMF-BMF-TW
Teknik Özellikler


Komple AISI 304L paslanmaz çelik gövde.
AISI 316L paslanmaz çelik iç yapı.
10 bara kadar çalışma basıncı.
Boru hattına direkt bağlanabilirler ve özel destek gerektirmezler.
Özel tasarlanmış hidrolik kontrol ünitesi ile kontrol edilen otomatik back-flush sistemi ile kendini otomatik temizler ve 3000'den 10 mikrona kadar arıtma seçenekleri vardır.

Motorlu Modeller

SFH-MR

SFH-MR

SFH-P modelleri kaba eleksiz olup, düşük debiler ve düşük kirlilik yükleri için ideal modellerdir. SFH-P serisi paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmemesi, hidrolik kontrollü otomarik geri yıkama sistemi, ontaj ve bakım kolaylığı ve değiştirilmeyen filtre elemanları ile tarımda, endüstride ve evsel uygulamalarda kullanılmaktadır. Özel geliştirilmiş SFH-P-MR modelleri yüksek geri yıkama performansı ve özel nozül yapısı ile çok ince filtrasyonda benzersiz performans göstermektedir.
SFH_MR_PERSPEKTIF


SPT-MR

SPT-MR

SPT_MR_PERSPEKTIF

PFH-MR

PFH-MR

Büyük beklentilerin filtresi. Filternox® PFH-MR serisi modeller, özellikle düşük basınçlı endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş ağır çalışma koşullarına uygun motor tahrikli geri yıkamalı modellerdir. Özellikle soğutma kulesi filtrasyon sistemleri için ideal çözümdür.
2PFH-MR 1PFH-MR 3PFH-MR
Teknik Özellikler


PTW-MR

PTW-MR

PTW_MR_PERSPEKTIF

PTR-MR

PTR-MR

PTR_MR_PERSPEKTIF

PQR-MR

PQR-MR

PQR-MR_PERSPEKTIF

KFH-B-MR

KFH-B-MR

KTW-MR

KTW-MR

KTW_MR_PERSPEKTIF

KQR-MR

KQR-MR

KQR_MR_PERSPEKTIF

Filternox® MR modelleri, piston yerine, motor yardımı ile otomatik temizlenirler.
Düşük debili sistemler için tasarlanmışlardır.
Endüstriyel uygulamalara ve yoğun kullanım şartlarına uygundurlar.
Komple AISI 304L paslanmaz çelik gövde.
AISI 316L paslanmaz çelik iç yapı.
10 bara kadar çalışma basıncı.
Boru hattına direkt bağlanabilirler ve özel destek gerektirmezler.
Özel tasarlanmış hidrolik kontrol ünitesi ile kontrol edilen otomatik back-flush sistemi ile kendini otomatik temizler ve 3000'den 10 mikrona kadar arıtma seçenekleri vardır.

Yüksek Debili Modeller

PTW

PTW

Minimum alanda maksimum filtrasyon. Filternox® otomatik geri yıkamalı PTW modelleri tek giriş-çıkışlı, çoklu ince filtre modüllü serisidir. Bu modeller yüksek debi ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir. Büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden, bpru üzerine doğrudan bağlanma özelliği ile minimum yer kaplayarak yüksek filtrasyon sağlamaktadır.
4PTW3PTW5PTW2PTW1PTW
Teknik Özellikler


PTR

PTR

Minimum alanda maksimum filtrasyon. Filternox® otomatik geri yıkamalı PTW modelleri tek giriş-çıkışlı, çoklu ince filtre modüllü serisidir. Bu modeller yüksek debi ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir. Büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden, bpru üzerine doğrudan bağlanma özelliği ile minimum yer kaplayarak yüksek filtrasyon sağlamaktadır. PTW modellerine kıyasla, daha yüksek debili ve çok partiküllü su arıtımı için daha uygundur.
1PTR3PTR 2PTR
Teknik Özellikler


PQR

PQR

Minimum alanda maksimum filtrasyon. Bu modeller yüksek debi ve yüksek filtrasyon alanı gerektiren uygulamalar için idealdir. Büyük çaplı basınçlı hatlarda kollektör gerektirmeden, bpru üzerine doğrudan bağlanma özelliği ile minimum yer kaplayarak yüksek filtrasyon sağlamaktadır. PTW ve PTR modellerine kıyasla, daha fazla filtrasyon alanına sahiptirler. Yüksek debili ve çok partiküllü suların filtrelenmesi için uygundur.
1PQR 2PQR
Teknik Özellikler


KTW

KTW

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz, göl ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
2KTW 4KTW 1KTW 6KTW 3KTW 5KTW
Teknik Özellikler


KQR

KQR

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz, göl ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
Teknik Özellikler


Filternox® yüksek debili modelleri kolay kurulur ve desteğe ihtiyaç duymazlar.
Bakım için vinç gerektirmezler.
large filtration area but occupying less space, uninterrupted filtration with less losses in flow.
Complete AISI 304L Stainless steel body,
AISI 316L stainless steel screen elements and internal parts,
10 bars maximum working pressure,
Direct installation on to the pipelines, no need of support,

Özel tasarlanmış hidrolik kontrol ünitesi ile kontrol edilen otomatik back-flush sistemi ile kendini otomatik temizler ve 3000'den 10 mikrona kadar arıtma seçenekleri vardır.

Düşük Debili Modeller

SFH-P

SFH-P

Filternox® Ekonomik Modeller SFH-P modelleri kaba eleksiz olup, düşük debiler ve düşük kirlilik yükleri için ideal modellerdir. SFH-P serisi paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmemesi, hidrolik kontrollü otomatik geri yıkama sistemi, montaj ve bakım kolaylığı ve değiştirilmeyen filtre elemanları ile tarımda, endüstride ve evsel uygulamalarda kullanılmaktadır.
4SFH-P 2SFH-P 1SFH-P 3SFH-P
Teknik Özellikler

SPT

SPT

Çok amaçlı ekonomik filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı SPT modelleri, küçük ve orta ölçekli filtrasyon ihtiyaçları olan sulama, çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalar için idealdir. SPT modelleri paslanmaz çelik yapısı, ilave enerji gerektirmeyen, hidrolik kontrollü otomatik geri yıkama sistemi, montaj-bakım kolaylığı ve değiştirilmeyen filtre elemanları ile düşük ve orta düzeydeki debilerin filtrasyonunda kalıcı çözüm sunar.
2SPT 0SPT  4SPT 1SPT 5SPT3SPT
Teknik Özellikler


FMS

FMS

Düşük debiler için özel tasarım. Düşük debiler için geliştirilmiş olan FMS serisi, motorlu fırçalı otomatik temizleme sistemiyle her türlü suyun filtrasyonunda hem ön filtrasyon hem de son filtrasyon için ideal ve sorunsuz çözüm sunar.
3FMS 1FMS 2FMS
Teknik Özellikler


KQR

KQR

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz, göl ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
Teknik Özellikler


Filternox®'un düşük debili modelleri, sulama sistemleri gibi uygulamalarda su arıtımı için idealdirler. Bu modellerde kaba filtreleme özelliği yoktur.

Çift Kademeli Modeller

KFH-MR

KFH-MR

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
4KFH 1KFH 3KFH 6KFH 2KFH 5KFH
Teknik Özellikler


KTW

KTW

Tek ünitede çift kademe filtrasyon. Otomatik geri yıkamalı ince eleğin yanısıra, kaba filtre kısmı da otomatik geri yıkamalıdır. Bu özellik sayesinde tek filtre gövdesinde iki kademe filtrasyon gerçekleştirilmektedir. Paslanmaz çelik gövdesiyle, deniz, göl ve yüzey suyu filtrasyonunda kesin ve kalıcı çözüm sunar.
5KTW 3KTW 1KTW 6KTW 4KTW 2KTW
Teknik Özellikler


Filternox® çift kademeli modelleri, özellikle deniz suyu ve her türlü yüzey suyu arıtımı için tasarlanmışlardır. Tek ünitede, iki kademeli filtreleme yaparlar. Her kademe, birbirinden bağımsız otomatik kendini temizleme mekanızması içerir.

Fırçalı Mini Filtreler

FMS

FMS

Düşük debiler için özel tasarım. Düşük debiler için geliştirilmiş olan FMS serisi, motorlu fırçalı otomatik temizleme sistemiyle her türlü suyun filtrasyonunda hem ön filtrasyon hem de son filtrasyon için ideal ve sorunsuz çözüm sunar.
3FMS 1FMS 2FMS
Teknik Özellikler


Filternox® FMS modelleri, düşük basınçlı ve evsel uygulamalar için uygundur. Ön ve son filtre olarak kullanılabilirler. Motorlu fırçaları sayesinde kendilerini otomatik temizlerler. Temizlenme aralığı, dp ve zamanlayıcı ile ayarlanır.

Sepet Filtreler

BMF

BMF

Yüksek beklentilere basit çözüm. BMF serisi manuel temizlemeli sepet filtre modelleri, her türlü sıvı filtrasyonunda, çok geniş debi aralığında, sınırsız sıcaklık ve basınç koşullarında kullanılabilen ön filtrasyon için ideal modellerdir.
6BMF-BMF-TW 4BMF-BMF-TW 3BMF-BMF-TW 2BMF-BMF-TW 5BMF-BMF-TW 1BMF-BMF-TW
Teknik Özellikler


BMF-TW

BMF-TW

Yüksek beklentilere basit çözüm. BMF serisi manuel temizlemeli sepet filtre modelleri, her türlü sıvı filtrasyonunda, çok geniş debi aralığında, çok yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında kullanılabilen, ön filtrasyon için ideal modellerdir. BMF-TW serisi kesintisiz filtrasyon olanağı sağlarken, 45000 cm2'ye varan yüksek filtrasyon alanlı uygulamalara imkan tanımaktadır.
BMF-TW
Teknik Özellikler


Filternox® BMF modelleri, manuel temizlemeli sepet tipi filtrelerdir ve özellikle ön-filtreleme gerektiren projeler için uygun tasarlanmışlardır. Birçok farklı kapasite, basınç ve mikron değerinde versiyonları mevcuttur. BMF-TW modelleri, sıralı uygulamalarda kesintisiz arıtma yaparlar.

Skid Mount Modeller

PTW-V

PTW-V

PTW_V_MR_PERSPEKTIF

PTR-V

PTR-V

PTR_V_MR_PERSPEKTIF

PQR-V

PQR-V

PQR_V_MR_PERSPEKTIF

KTW-V

KTW-V

KTW_V_MR_PERSPEKTIF

KQR-V

KQR-V

KQR_V_MR_PERSPEKTIF

Filternox® skid mounted modelleri, bakım yapılırken bile işlevlerine ara vermez ve kesintisiz çalışırlar.

Özel Çözümler

Projenize özel olarak daha yüksek basınçlarda çalışabilen ve farklı bağlantı imkanları sunan modeller üretebilmekteyiz. Filternox® mühendislik ekibi, ihtiyaçlarınızı değerlendirerek size en uygun çözümü sunacaktır.


İletişim

Sorularınız için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Sizi aramamızı istiyorsanız telefon numaranızı da yazınız.

* ile işaretli alanlar gereklidir.