Filters voor bronwater filtratie systemen

Filtratie van bronwater wordt een van de belangrijkste vormen van filtratie in de milieu veranderende wereld.  Hoge koolstofemissies samen met het toenemende broeikaseffect hebben de ondergrondse watervoorziening drastisch verminderd.  Dit verhoogt op zijn beurt de hoeveelheid organische en anorganische verontreinigingen in het bronwater dat door pijpleidingen en andere systemen wordt gepompt, waardoor het nodig wordt om bronwater te filteren. Daarnaast hebben fluctuaties in weerpatronen de beschikbaarheid van oppervlaktewater op bepaalde locaties beperkt, waardoor de vraag naar water uit putten is toegenomen.  Als gevolg hiervan wordt de filtratie van bronwater een zeer belangrijke uitdaging in onze huidige wereld. Filternox® automatische zelfreinigende […]

Filters voor waterzuivering systemen voor stroomopwekking (waterkracht centrales) en warmtewisselaars

Een vermindering van de efficiëntie als gevolg van de ophoping van deeltjes is een van de grootste problemen met warmtewisselaars. Zelfs een kleine schaallaag veroorzaakt een dramatische afname van de warmteoverdracht die kan leiden tot het onvoorzien moeten afsluiten van het systeem voor reiniging. Filternox® automatische zelfreinigende filters verwijderen ook de kleinste zwevende deeltjes en bieden ononderbroken optimale werkomstandigheden voor warmtewisselaars. Naast het beschermen van warmtewisselaars, bieden Filternox® automatische zelfreinigende filters ook bescherming voor sproeiers, ionen wisselaars, afdichtingen, membranen en andere gevoelige apparatuur die in uw systeem is geïnstalleerd. Het gebruik van Filternox® automatische zelfreinigende filters helpt optimale pompomstandigheden te […]

Filter voor waterzuivering systemen voor viskwekerijen

Viskwekerijen gebruiken zeewater of zoet water als waterbron voor de visproductie. Vanwege de behoefte aan voldoende zoet water, moet een waterzuivering systeem in de viskwekerij worden geïntegreerd. Naast het toevoerwater dat wordt gefilterd, moet het water in de tanks en bassins ook continu worden gefilterd (door zijstroom) om de noodzakelijke sanitaire wateromstandigheden te handhaven. De complete roestvrijstalen structuur van Filternox® automatische zelfreinigende filters biedt de meest gemakkelijke en hygiënische behandeling voor het verwijderen van zwevende deeltjes met als resultaat een aquacultuur met minimale onderhoudskosten.   Download Brochure

Filters voor waterbehandeling systemen voor HVAC en koeltorens

Koeltorens werken op dezelfde manier als luchtwassers door alle deeltjes uit de omgeving in het koelwater te verzamelen. Deze deeltjes, zoals stof, zand, algen en pollen hechten zich gemakkelijk aan hete oppervlakken tijdens de circulatie in het koelsysteem en veroorzaken verstopping, vervuiling en vermindering van de efficiëntie van het proces, wat resulteert in het af moeten sluiten van het systeem voor reiniging.  Efficiënte filtratie is erg belangrijk voor het handhaven van de continue werking van het koelsysteem. Door Filternox®-filters in uw HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) of koeltoren waterbehandeling systemen te gebruiken, hetzij als zijstroom- of volledige (totaal)stroomtoepassingen, voorkomt u […]

Filters voor koelwater behandelingssystemen in de staalindustrie

De kwaliteit van koelwater is cruciaal voor de productie van hoogwaardig staal.  Als koelwater deeltjes bevat die de sproeikoppen verstoppen, vermindert dit de kwaliteit van het eindproduct. Dit kan ook leiden tot ernstige productieverliezen door ongeplande stilstand van productielijnen. Filternox® automatische zelfreinigende filters bieden een perfecte oplossing om verstopping van de sproeiers te voorkomen door de deeltjes in koelwater te verwijderen en hiermee een continu productieproces te handhaven. Bovendien vermijdt het speciale “high energy terugspoel-systeem” van Filternox® screen-blokkades door olie en vet die veelal aanwezig zijn in koelwater dat in de staalindustrie wordt gebruikt.   Download Brochure

Filters voor irrigatie waterbehandeling systemen

Vermindering van beschikbare zoetwaterbronnen is de afgelopen jaren een groot probleem geworden. De daaruit voortvloeiende vermindering van het watervolume heeft ook de concentratie verontreinigingen en vervuiling verhoogd.  Vanwege dit probleem vereisen moderne irrigatiesystemen, die ondergronds of oppervlaktewater gebruiken, efficiëntere filtratie systemen. Automatische irrigatiefilters beschermen irrigatie- en bemesting-systemen tegen alle soorten deeltjes en zorgen voor jarenlange continue werking zonder dat druppelaars en sproeiers verstoppen door zwevende deeltjes zoals algen, zand, bladeren, weekdieren, enz. Filternox® automatische reinigingsfilters zijn de perfecte oplossing voor golfbanen, landbouw, tuinieren en alle toepassingen waar waterbesparing en een vlekkeloze werking vereist is. Automatische terugspoel-filters bieden een speciaal hydraulisch […]

Filters voor zeewater behandeling en omgekeerde osmose systemen

De grootte van vuildeeltjes in zeewater varieert sterk.  Daarom heeft zeewater filtratie meer zorg nodig dan andere vloeistoffen.  Een zeer speciale filtratie-oplossing is vereist om deeltjes van 10 mm aan het ene uiteinde van het spectrum tot aan 50 micron deeltjes aan het andere te verwijderen. Het vereist tegelijkertijd filtratie van zowel grove als fijne deeltjes. Filternox® biedt speciale modellen, KFH, KTW en KQR die zowel grove als fijne filtratie-fasen in één romp hebben en beide voorzien zijn van een onafhankelijk automatisch zelfreinigend systeem. Filternox® automatische zelfreinigende filters worden gebruikt voor zeewater filtratie op olieplatforms, ter bescherming van warmtewisselaars, ultrafiltratie (UF) […]

Filters voor oppervlaktewater behandeling systemen (rivierwater, meerwater)

Net als zeewater bevat oppervlaktewater ook een grote verscheidenheid aan deeltjes-afmetingen van verontreinig. Om deze uitdaging effectief aan te gaan, vereisen filtratie-eenheden zowel grove als fijne automatische filtratie.  Afzetting van sediment en het daaruit voortvloeiende verlies van efficiëntie is een van de grootste problemen in warmtewisselaars, sproeiers, ionen wisselsystemen, afdichtingen, membranen en andere gevoelige apparatuur.  Om ongeplande en onvoorziene systeemuitschakelingen voor reiniging te voorkomen, verwijdert de installatie van Filternox® automatische zelfreinigende filters zwevende deeltjes uit de inkomende waterbron, zoals meerwater en rivierwater, waardoor ononderbroken operationele proces omstandigheden worden geboden. Het gebruik van Filternox® automatische zelfreinigende filters helpt de optimale pompomstandigheden […]

Sprinklersysteem voor de auto-industrie

Sprinklersysteem voor de auto-industrie (en auto wasstraten) Filternox®-filters worden veel gebruikt in de auto-industrie en in vele andere verschillende industriële processen zoals ijzer en staal, papier, textiel, plastic en chemie. Automatische zelfreinigende filters hebben de voorkeur bij waterterugwinning en voorkoming van verstopping van de spuitmonden / nozzles in het sprinkler systeem (wat binnen de autoindustrie wordt ingezet om voertuigen te testen op lekkage).   Na verschillende testen in de buitenlucht te hebben ondergaan zijn de voertuigen verontreinigd met zand, stof, slib en andere verontreinigende stoffen. Na deze tests worden de voertuigen gereinigd en onderworpen aan een lektest.  Na de reiniging […]

Wassen & recirculatie

Filternox®-filters zijn met succes geïntegreerd in wassers voor herbruikbare verpakkingen (bak, krat, trolley, pallet, dolav, etc.) en verlengen de levensduur van dergelijke reinigings- en desinfectie systemen door de spuitmonden/nozzles te beschermen tegen verstopping veroorzaakt door vuil en vele soorten verontreiniging. Door uw wasmachine-apparatuur te beschermen, zorgt u voor langere standtijden en voorkomt u ongepland uitvallen van het systeem. Filternox® SPT-WBV-MR and PFH-MR automatische zelfreinigende filters zijn onze aanbevolen producten voor was- en recirculatie-installaties en beide modellen kunnen eenvoudig worden aangepast aan elk type industrieel wasmachine systeem. Industriële krattenwasser, beschermd door Filternox® automatische zelfreinigende filters.

Filters voor de kunststofindustrie

Filternox® biedt een breed scala aan filteroplossingen voor de kunststofindustrie. Koelwater voor spuitgiet-matrijzen, extrusie-vormen en proceswater filtratie zijn de belangrijkste gebruiksgebieden in de kunststofindustrie. De vervuiling die kan optreden in het koelwatersysteem van de kunststofindustrie is als volgt: Vervuiling die afkomstig kan zijn van waterbronnen Plastic deeltjes uit het productieproces Roest en metaaldeeltjes die uit de koelwaterleiding komen Vervuiling door de atmosfeer in de koeltoren Deze onzuiverheden hebben een negatieve invloed op de werking van units zoals koelwaterleidingen, stilstaande bassins en koeltorens die leiden tot hogere onderhoudskosten en een lagere operationele efficiëntie. Bovendien veroorzaken deze onzuiverheden blokkades in de matrijzen […]

Afvalwater toepassingen

In de afgelopen jaren is water de grootste wereldwijde zorg geworden als gevolg van uitputting van waterbronnen en de opwarming van de aarde.  Deze kwestie bracht mensen ertoe om alternatieve oplossingen te vinden om waterbronnen te behouden en zoveel mogelijk te profiteren van water.  Om het geloosde huishoudelijk afvalwater te verminderen, zijn nieuwe benaderingen aan het licht gekomen. Deze zijn gericht op hergebruik van huishoudelijk afvalwater door stromen bij de bron te scheiden met stroomscheiding van ‘zwart en grijs’ water.  Zwart water dat in principe kan worden gedefinieerd als toiletafvalwater en grijs water wat huishoudelijk afvalwater is behalve dus toiletafvalwater. […]

Olie raffinaderij toepassingen

Filternox® biedt efficiënte en gemakkelijk te gebruiken oplossingen op het gebied van koelwater voor warmtewisselaars en zeewater filtratie. Verontreinigingen in uw koelwater zorgen ervoor dat warmtewisselaars geblokkeerd raken. Filtratie is erg belangrijk omdat deze blokkering problemen in uw systeem veroorzaakt waardoor koeling (warmteoverdracht) niet op het gewenste niveau plaatsvindt. Filternox®-filters filteren zowel grove als fijne deeltjes in uw water en voorkomen verstopping-problemen in de warmtewisselaars.  Op deze manier verhoogt u uw operationele efficiëntie en verlaagt u uw operationele en onderhoudskosten. Filternox®-filters besparen water door de hoeveelheid afvalwater die u loost te verminderen. Het verlaagt dus uw bedrijfskosten en stelt u […]

Kunstmatige sneeuw applicatie

Filternox® biedt filtratie oplossingen voor kunstmatige sneeuw productie toepassingen. De vervuiling die kan optreden bij kunstmatige sneeuw productie toepassingen is als volgt: Verontreiniging die afkomstig kan zijn van bron water Bronvervuiling door retourstromen van smeltwater Vervuiling vanuit de atmosfeer in de koeltoren Verontreiniging in de leidingen kan verstoppingen in de sproeiers veroorzaken, waardoor de machines worden beschadigd en de productie van de kunstmatige sneeuw niet het gewenste niveau bereikt. Filternox®-filters verwijderen grove en fijne deeltjes uit uw waterbron met het automatische terugspoel systeem om uw lijn en proces te beveiligen. Filternox®-filters besparen water door de hoeveelheid afvalwater te verminderen en […]

Irrigatie van golfbanen

Recreatieve grasvelden zoals golfbanen moeten op een bepaald kwaliteitsniveau worden gehouden om ze aantrekkelijk te maken voor klanten om terug te komen. Een glad grasoppervlak op golfvelden bereiken is niet eenvoudig.  Het type gras, maaihoogte en maaifrequentie, bemesting en zandafdekking zijn allemaal zeer belangrijke stappen om die perfecte look te realiseren.  Een van deze belangrijke stappen is een goed werkend irrigatiesysteem. Een ononderbroken werking van het irrigatiesysteem vereist juiste waterfilters. Om verstopping van sproeiers en irrigatieleidingen te voorkomen, ontwikkelde Filternox® zelfreinigende filters die zijn ontworpen volgens de systeemvereisten voor waterbronnen zoals bronwater en lagune-water.  Filternox®-filters bieden bescherming voor systeemcomponenten en […]